Tevékenységünk

Egyesületünk hét funkciót lát el a remélhetőleg bővülő Könyvkerekek hálózata révén. Az itt folyó munkát az egyesület tagjai, illetve önkéntes nyugdíjas és közhasznú munkát végző diákok látják el. Az egyes eseményekről híreket készítünk a nyitólapra, és ugyanott látható a korábbi hírek archívuma.
 1. Minden feleslegessé vált, felajánlott könyvet átveszünk (Könyvmenedék)
 2. és azokat vagy eljuttatjuk megfelelő befogadóhoz (Könyvpályaudvar)
 3. vagy saját magunk építünk belőle állományt és gyűjteményeket (Könyvpalota)
 4. vagy a tartalmilag és tárgyi mivoltában (könyvészetileg is selejt) kiadványokat új életre segítjük könyvből készült műalkotások fizikai nyersanyagaként (Book Art központ)
 5. s eközben a könyvkultúra elmúlt félezer évének tárgykultúráját gyűjtő és bemutató intézménnyé fejlődünk, online tartalmak sorát is létrehozva,
 6. könyvkulturális és közösségi rendezvények eseményhelyszíneként is szolgálva
 7. könyvvel kapcsolatos különleges projekteket inspirálva

Könyvmenedék

Minden, nem kereskedelmi céllal felajánlott könyvanyagot az antikváriumok, az elkótyavetyélés, a kidobás vagy a bezúzás helyett átveszünk, tárolunk, befogadunk.
A valahol feleslegesnek minősített könyvek másutt szükségesek lehetnek: a gát információs, hiszen a könyvek gazdája nem feltétlenül tudja, kinél hasznosulnának a legjobban a könyvei, az igénylők pedig nem tudják, hogy valahol rendelkezésre áll az, amire nekik szükségük volna. Minden könyv hordozhat potenciális értéket, ezért tároljuk, amíg döntés nem születik a további sorsukról.
Igyekszünk megoldást kínálni arra az esetre is, amikor egy élet munkájával kialakított tematikus gyűjteményét szeretné egyben tartani építőjük: ha nincs a teljes állományt átvevő könyvtár, akkor mi befogadjuk és szabályozott feltételekkel gondozzuk, gyarapítjuk, kezeljük, hozzáférhetővé tesszük a Könyvpalotákban.
Egyesületek, önkormányzatok és magánszemélyek segítségét várjuk, hogy újabb és újabb, száraz és fűthető őrzőhelyeket nyithassunk meg.

Könyvpályaudvar

A beérkező könyveket a legmegfelelőbb útvonalakon és célok felé indítjuk tovább, a könyvek tartalmának ismeretében arra rászoruló intézményeknek és társadalmi csoportoknak folyamatosan „kiajánljuk”, a gazdát kereső könyvekről folyamatosan tájékoztatást adunk nyilvános felületeken, elsősorban a Weben. A Könyvpályaudvarról az értékes anyag egy részét szükség esetén a Nemzeti Könyvtárnak, szakkönyvtári hiánypótlás céljára, egykori intézményi tulajdonosaiknak ajánljuk fel (restitúció), partner-könyvtáraknak juttatjuk el, könyvmegállók készletét töltjük fel, illetve a Könyvpalota gyűjteményeibe sorozzuk be.
Kiemelt figyelmet élvez a gyerekkönyv, a szépirodalom és a tudományos szakirodalom, mint olyan tartalmak, amelyek esetében – szociális és szakmai szempontok miatt – továbbra is jelentős a nem-piaci kereslet. Bővülő partnerlistát gondozunk, amely alapján a beérkező könyveket, témájuknak megfelelően érdeklődésüket kifejező magánszemélyek vagy intézmények számára továbbítjuk.
A Könyvkerekek önkéntesei a válogatás mellett nagyon sok időt töltenek azzal, hogy felleljenek újabb és újabb befogadóhelyeket: ilyenkor akár egyetlen, ritka témájú könyv is megfelelő gazdára lelhet, aki azonnal meg tud jelenni a partnerlistában is. Ennek a listának az ismeretében ki-ki eldöntheti, hogy akár közvetlenül is felajánlja-e a birtokában lévő könyve(ke)t az ottani partnereknek.
Értékes kiadványok töredékköteteiről belső nyilvántartást vezetünk, és igyekszünk „összepárosítani” a példányokat. Hírt bárkitől szívesen fogadunk közzétételre. Bejelentkezhetsz elkobzott, elvesztett, ellopott, elkallódott, de talán még fellelhető könyveidért, hátha hozzánk kerül, vagy hátha valaki segíteni tud neked.

Könyvpalota

Befogadunk – lehetőség szerint minden – tematikus magángyűjteményt, amelyet tulajdonosa megfelelően gondozott körülmények között, a szakmai közönség számára nyitott, hozzáférhető módon szeretne az utókorra hagyni és a köz javára felajánlani (vagy tartósan átengedni). Nemcsak intézményi, hanem magán-felajánlásokat is szívesen fogad a Könyvpalota. Ha a Könyvkerekekből több is feláll, egymás gyűjteményeit gyarapíthatják, a helyi Könyvkerekek pedig „szakosodhatnak”.
Egyre több, elsősorban nem kutatási, hanem muzeális és kiállítási célú tematikus könyvgyűjteményt igyekszünk felépíteni (gyermekirodalom, ifjúsági irodalom, tudományos-fantasztikus irodalom, ismeretterjesztő irodalom, szépirodalom, folyóirat-tár, utazási irodalom, különböző idegen nyelvek irodalmai, és tucatnyi más tárgykör).
Első két, általunk épített gyűjteményünk „A pártállam könyvészete” és a „Legendás világirodalmi sorozatok”.
A gyűjtemények feldolgozását, kereshetővé tételét, rendezését és gyarapítását, kiegészítését, fejlesztését nyugdíjas könyvtárosok, könyvtáros hallgatók vagy a témakörrel foglalkozó civil szervezetek segítségével végezzük. Az átadás-átvételt, a gyűjtemények integritásának megőrzését, a gyarapítás, kiegészítés, esetleges összevonás feltételeit szigorú szabályok alapján végezzük, a felajánlókkal egyeztetett módon (Egy gyűjtemény-felajánlási és átvételi mintadokumentumot ld. itt.)
A könyvtári fonotékákra emlékeztető különgyűjtemény lehet régi lejátszókon futó régi hanglemezek hallgatása is, egy zeneszobában, zenei könyvanyaggal körülvéve.
Minden könyvbe, amelyben nincs, az eredeti gyűjtő-tulajdonos ex librise kerül (készítünk, ha nincs). A gyűjtemények idővel egyre erősödő szak-olvasó funkciót is el tudnak látni. A lehetőséget a diaszpóra-magyarság számára is ismertté fogjuk tenni. A lehetséges gyűjtemények száma ugyanakkor nagyobb, mint az elhelyezhetőké. Ezen hosszú távon az segít, ha a Könyvkerekek országos hálózata épül ki a nagyobb városokban, ez esetben mindenütt mások lehetnek a tematikus gyűjtemények.

Könyvművészeti (book-art) központ

A gazdára nem lelő, senki által nem igényelt könyvektől sem szabadulunk meg, nem kerül zúzdába. Ami megmenthető és még képvisel művészi vagy tárgyi értéket (borító, illusztráció, ex libris, kötés, bejegyzések), azokat megmentjük – s ami már végképp selejt vagy hasznosíthatatlan, azt új életre keltjük.
Egyre sokszínűbb és műfajilag is egyre gazdagabb az a művészeti, belsőépítészeti, bútortervezési irányzat, amely nyersanyagként, „építőkockaként” más anyagok (fa, fém, kő, üveg, műanyag) helyett vagy mellett könyvekből állít össze funkcionális berendezési tárgyakat (székeket, asztalt, pultot, lépcsőt) vagy díszítő célú installációkat. Minden olyan könyv, amely tartalmilag már érdektelen, de fizikailag jó állapotban megőrzött, tökéletes nyersanyaga művészek és designerek alkotó projektjeinek. Így tudjuk folyamatosan táplálni nyersanyaggal a Könyvművészeti központot, amelyre számos tevékenység-és eseményforma épülhet (pl. Nyári Könyvszobrász tábor). Az elkészült belsőépítészeti műtárgyak elsősorban más könyves helyszínek, egyetemi, kutatóintézeti, oktatási, múzeumi és kulturális intézményeinek belső és külső tereit gazdagíthatják.

A könyvkultúra szellemi és tárgyi emlékeinek gyűjtése és bemutatása

A Könyvpalotákban vagy kifejezetten erre a célra szolgáló épületben számos további lehetőség kínálkozik a könyv-és folyóiratkultúra tárgyi és szellemi emlékeinek a gyűjteményezésére és kiállítás-szerű bemutatására.
A könyvek mellett ritkábban esik szó a különleges könyvtárgyak gazdag világáról, mint például
 • Könyvkötő eszközök (és azok ábrázolásai), muzeális könyvkötő műhely
 • Nyomdagépek, nyomdai eszközök (és azok ábrázolásai)
 • Klasszikus könyvművészet (Ex librisek, könyvjelzők, könyvborítók, illusztrációk, metszetek, könyves plakátok)
 • Könyvespolc-történeti relikviák (Lingel, Ali, Réka -polcok, stb.)
 • Antik és mai újságtartók és kávéházi újságlapozók, figurális és funkcionális könyvtámaszok, könyvbölcsők, könyvtartók, minikönyv-olvasók, könyvolvasó nagyítók
 • Könyvrestauráló eszközök
 • Könyvszakmai kiadványok (kiadói katalógusok, szórólapok, kisnyomtatványok)
A valóságos fizikai terekben bemutatott tárgyakat számos képpel is kiegészítjük. Mindezeken felül önkénteseink a honlap Ráthvégia menüpontjában rövid, színes tartalmakat szerkesztenek különleges könyvtörténeti pillanatokról, dolgokról, helyszínekről, eseményekről, a könyvkultúra friss fejleményeiről. Szívesen vesszük látogatóinktól is, ha kis portrékat készítenek egyes könyvpéldányok érdekes történeteiről, könyves kuriózumokról. A sok-sok izgalmas tartalommal a célunk részben a múlt izgalmas megörökítése, részben kedv ébresztése, hogy látogatóink elmélyültebben foglalkozzanak a könyvkultúra történetével.
Minden helyszínünk emblematikus műtárgya egy óriás könyvkerék, amelyet középkori és kora-újkori minták alapján, egyedi tervezéssel helyi asztalosmesterek és művészek munkájának eredményeként készítünk el és állítunk be a fogadótérbe.

Könyvkulturális és közösségi rendezvények eseményhelyszíne

A közös feldolgozó munka során az önkéntes nyugdíjasok és diákok számára időnként olyan alkalmakat szervezünk, ahol az elmúlt évtizedek könyvtörténetének izgalmas kérdéseit lehet megbeszélni szakértőkkel, meghívott vendégekkel. Olyan tárgyköröket a középpontba állítva, amelyek a feldolgozás-válogatás-osztályozás során előkerültek. Ezeket nyilvánosan is meghirdetjük külső érdeklődők számára.
Egyes gyűjteményeink az adott gyűjtőkörhöz speciális érdeklődéssel kapcsolódó kis létszámú közösségek szakmai és társadalmi eseményeinek is ideális helyszínei is lehetnek, amelyek összekapcsolhatók kulturális nagyeseményekkel, turisztikai és sport-vonatkozásokkal, televíziós forgatásokkal.
Az egyes könyvbarátok számára információs szolgáltatásokat készítünk elő, a könyvek állapot-korrekciója, védelme tárgyban, tanácsadással, megoldási javaslatokkal, speciális anyagok és eszközök bemutatásával. Vetítésre alkalmas helyiségekben, amennyiben a feltételek megteremthetőek lesznek, folyamatosan olyan video-és képanyagot mutathatunk be (közösségi gyűjtéssel mögötte), melyek a régi könyves kultúra filmörökségét teszik hozzáférhetővé.
Előbb-utóbb valahol talán lehetővé válik beleszagolni reprodukált régi könyv-illatba (kémia szakosokkal pedig akár újabbak előállítására is szövetkezhetünk).
Természetesen örömmel fogadunk be hagyományos könyves eseményeket is: könyvbemutatót, író-olvasó találkozót, olvasókört, kiállítást.

Könyvvel kapcsolatos különleges projekttervek, projektálmok

Aki egyfolytában a könyvek vonzásában él, egy idő után merész, néha utópisztikusnak tűnő álmokat kezd el kerget. Elképzeli, hogy milyen nagyszerű dolog volna megvalósítani, létrehozni egy szokatlant, különlegest, korábban nem létezőt. Ilyen projektálmokat villantunk fel, hátha szövetségesre, partnerre, támogatóra, érdeklődő segítőre akadunk. És ne csak csatlakozási szándékodat jelezd: küldd el saját könyves projektálmodat, megmutatjuk mindenkinek azt is!
Indulásképp az alábbi, részben kitalált vagy előkészített terveket ismertetjük:
Nivegy - a Borok és Könyvek Völgye. Az első magyar Könyvfalu programja (részletek hamarosan)
Hozzunk létre közösen extrém és varázslatos könyvhelyszíneket! (részletek hamarosan)
Mentsük Magyarországra szétbontott tengerjáró hajók csodálatos könyvtárbútorait! (részletek hamarosan)

Listák

 • Partnerlista (közzétesszük hamarosan)
 • Gyűjteménylista (közzétesszük hamarosan)
 • Kinek és hány könyvet adtunk át eddig? (Folyamatosan frissül, közzétesszük hamarosan)
 • Támogatóink listája